Kontingenter
Skrevet af Peter Søgaard d. 30. august 2007 11:27
Bestyrelsen har vedtaget følgende kontingentsatser for sæsonen 2017/2018:

Kontingentet bliver opkrævet af kassereren og sker ved overførsel til foreningens konto. Ved for sen indbetaling af kontingent: 25 kr. første gang og 50 kr. anden gang.